Home

Van harte welkom op de website van de Stichting Everardus Wittefonds!

 


 

 


MEDEDELING:
Nadat de overheid een nieuwe  lockdown had afgekondigd, hebben de communiteit en het bestuur van het Everardus Wittefonds besloten dat de in de nieuwsbrief aangekondigde Everardusherdenking van 22 december dit jaar helaas niet door gaat. Wij hopen dat alle vereerders die dag thuis aandacht zullen hebben voor het Bruurke.
Ondanks alles mooie feestdagen, veel gezondheid, vreugde, vrede en alle goeds voor 2021. Blijf allemaal gezond! Hopelijk mogen we u volgend jaar weer begroeten!


Br. Everardus in de kloostertuin

 

Stichting EWF beheert de kapel van br. Everardus, ’t heilig Bruurke van Megen, en is verantwoordelijk voor de stimulering van de devotie rond br. Everardus, het proces van Zalig Verklaring en het beheren van zijn nalatenschap in alle vormen.

De kapel van br. Everardus

Op deze website vindt u meer informatie over br. Everardus, de stichting Everardus Wittefonds, de Megense franciscanen, onze nieuwsbrieven en activiteiten, een webwinkel en verschillende manieren om met ons in contact te komen, ook voor het opgeven van gebeds- en misintenties.

Kijkt u rustig rond op de website en… hopelijk tot ziens in Megen!

Vrede en alle goeds,

Het bestuur van de Stichting Everardus Wittefonds
De Megense franciscanen