Home

Van harte welkom op de website van de Stichting Everardus Wittefonds!

 


FILM en DIGITAAL HERINNERINGSBOEKJE:
br. Everardus 150 JAAR

Op en voor deze dag zijn opnamen gemaakt door dhr. Jos Kruisbergen. Dit heeft geleid tot het filmpje “Everardus, de kruiwagen naar Onze Lieve Heer”. Dit filmpje staat op deze pagina.
Een digitaal herinneringsboekje van de dag, vindt u op deze pagina.


Br. Everardus in de kloostertuin

Stichting EWF beheert de kapel van br. Everardus, ’t heilig Bruurke van Megen, en is verantwoordelijk voor de stimulering van de devotie rond br. Everardus, het proces van Zalig Verklaring en het beheren van zijn nalatenschap in alle vormen.

De kapel van br. Everardus

Op deze website vindt u meer informatie over br. Everardus, de stichting Everardus Wittefonds, de Megense franciscanen, onze nieuwsbrieven en activiteiten, een webwinkel en verschillende manieren om met ons in contact te komen, ook voor het opgeven van gebeds- en misintenties.

Kijkt u rustig rond op de website en… hopelijk tot ziens in Megen!

Vrede en alle goeds,

Het bestuur van de Stichting Everardus Wittefonds
De Megense franciscanen