Archief

Een voorbeeld van een archiefstuk.

Het archief van de Stichting Everardus Witte Fonds is gedigitaliseerd.
De reden daarvan is dat de kwaliteit van papier in de loop van de tijd achteruit gaat. Door de documenten te digitaliseren blijven de gegevens toch bewaard en leesbaar.
Een andere redenen om het archief te digitaliseren is dat op deze wijze de documenten eenvoudiger te benaderen zijn, bijvoorbeeld voor verdiepend onderzoek.
De digitalisering is uitgevoerd door IBN (integrale bedrijven Noordoost-Brabant) een bedrijf met een meerderheid van gesubsidieerde medewerkers: www.ibn.nl