Mis- en gebedsintenties

Gebedsintenties in de handen van het beeld van br. Everardus in zijn kapel.

Met een misintentie of een gebedsintentie herdenkt u uw dierbaren of vraagt u een speciaal gebed voor iemand, voor een bijzondere gelegenheid of intentie.

U kunt uw mis- en gebedsintenties doorgeven via ons emailadres: everardus@franciscanen.nl.

Een andere mogelijkheid is via de post:

Everardus Witte Fonds
Kloosterstraat 6
5366 BH Megen

of telefonisch: 0412-465770.

Anders dan de gebedsintenties wordt voor de misintenties een vergoeding gevraagd. Dat heeft te maken met het verschillende karakter van misintenties en gebedsintenties. De gebedsintenties worden meegenomen in de voorbeden in de donderdagse Eucharistieviering van de  minderbroeders franciscanen te Megen om 18:00 uur.

De misintentie is verbonden met de viering van de Eucharistie. Het is kerkelijk gebruik dat de Mis met een bepaalde intentie opgedragen kan worden: de misintentie. Met het bedrag steunt u het werk van de Stichting Everardus Witte Fonds.

Het (advies)tarief van een misintentie (vastgesteld door het bisdom ‘s-Hertogenbosch) is € 11,- Als de hoogte van het bedrag een belemmering vormt, dan kan het ook lager. Het bedrag kunt u overmaken op rekening NL86 INGB 0001 5435 85, ten name van Stichting Everardus Witte Fonds te Megen.

We stellen het op prijs als u uw ervaringen van het gebed op voorspraak van Broeder Everardus met ons wilt delen.