Museum

Het oude gastenkwartier ligt tussen de kloosterkerk en de grafkapel in.

In het voormalige gastenkwartier van het klooster is een museum ingericht over br. Everardus. Hier zijn enkele persoonlijke spullen, waaronder zijn schilderspullen, verschillende schilderijen van Everardus en een tafel en stoelen uit zijn ouderlijk huis te zien. Ook liggen er enkele materialen die een beeld geven van het werk en het leven van de minderbroeders die nu in het klooster wonen.

De bril van br. Everardus

Het museum is, op afspraak, gratis toegankelijk. U kunt daarvoor bellen met de minderbroeders franciscanen: 0412-465770 of mailen: everardus@franciscanen.nl

Het museum wordt ook meegenomen in de stadsrondleidingen die het Toeristisch Informatiepunt Megen (‘TIM’) organiseert. Daarvoor kunt u zich opgeven via de website van het TIM: