… stichting Everardus Wittefonds (ANBI)

Doelstelling Stichting Everardus Wittefonds
Stichting Everardus Wittefonds (‘EWF’) beheert de kapel van br. Everardus, ’t heilig Bruurke van Megen, en is verantwoordelijk voor de stimulering van de devotie rond br. Everardus, het proces van Zalig Verklaring en het beheren van zijn nalatenschap in alle vormen.

Bestuursleden
Het bestuur bestaat momenteel uit:

Br. Wim Pot ofm, voorzitter;
Mw. Annemarie van Orsouw, secretaris;
Br. Loek Bosch ofm, Penningmeester;
Br. Henk Janssen ofm, algemeen bestuurslid / vice-postulator;
Prof. dr. Jozef Wissink, pr., algemeen bestuurslid (theologisch adviseur);
Br. Hans-Peter Bartels ofm, algemeen bestuurslid (communicatie, museum en archief) en
Br. Rangel Geerman ofm, algemeen bestuurslid (gebeds- en misintenties).

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, slechts onkosten (reiskosten) kunnen worden vergoed. De communiteit (gemeenschap) van de minderbroeders ontvangt een vaste vergoeding  voor gas/water/electriciteit/portokosten; deze is expliciet niet bedoeld als vergoeding aan de broeders die taken verrichten voor de stichting.

Beleidsplan
Stichting Everardus Wittefonds draagt zorg voor de kapel van br. Everardus, de promotie van zijn verering en het onderzoeken van een eventueel zalig- en heiligverklaringproces. De stichting ondersteunt enkele lokale of franciscaanse projecten wereldwijd. Ze geeft een driejaarlijkse nieuwsbrief uit, beheert een website, een archief en een museum en organiseert activiteiten ter herdenking van br. Everardus. De komende jaren zullen deze activiteiten worden voortgezet. Speciale aandacht zal besteed worden aan Everardus’ 150ste geboortedag op 25 juli 2018.

De stichting ontvangt gelden via de kapel (verkoop van devotiekaarsen), verkoop van devotionalia en via giften. Het bescheiden vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur van de stichting. De stichting reserveert gelden voor het proces van zalig- en heiligverklaring, inkoop van kaarsen en andere devotionalia en (kleine) activiteiten ter herdenking van br. Everardus. Op kleine schaal worden giften gegeven aan projecten. Tenslotte worden gelden waar nodig besteed aan beheer en behoud van de kapel. In dat kader ontvangt de Megense communiteit van de minderbroeders franciscanen jaarlijks een vaste vergoeding voor gas/water/licht en gemaakte portokosten. Dit is nadrukkelijk geen vergoeding voor de werkzaamheden van de broeders die bestuurslid zijn van de stichting.

Financieel verslag en balans
Hier vindt u het financieel verslag en de balans van het jaar 2020.